Micro DPC

Värme- och tappvarmvattencentral för enfamiljshus

Cetetherm Micro DPC är en komplett, installationsfärdig fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten.

En enhet i varje lägenhet/hus med individuella flödes- och energimätare.

Tap water and radiator heating
Aqua Tank Cetetherm

Fördelar

Unik och helautomatisk temperaturreglering för värme och tappvarmvatten.

Helt isolerad – bättre isolering innebär lägre energiförbrukning och bättre energieffektivitet.

Kompakta mått, låg vikt, väl genomtänkt rördragning med anslutningsskena (tillval)

Färdigmonterad och installationsfärdig – klar att använda, inklusive individuell mätning

Differenstryckregulator för enkel värmereglering

Tillämpningar

En enhet i varje lägenhet/hus med individuella flödes- och energimätare