Micro HTC

Värme- och tappvarmvattencentral för enfamiljshus

En enhet i varje lägenhet/hus.

Enkel lösning för grundläggande behov.

Tap water and radiator heating
Aqua Tank Cetetherm

Fördelar

Differenstrycksregulator

Helt isolerad – bättre isolering innebär lägre energiförbrukning och bättre energieffektivitet.

Traditionell kopparlödd värmeväxlare med insticksgivare för tappvarmvatten

”Anslutningsskena” med 7 avstängningsventiler (tillval)

På/av-ventil och ställdon för värme

Tillämpningar

En enhet i varje lägenhet/hus.