AquaEfficiency

Tappvarmvattensystem för stora varmvattenbehov – upp till 1 200 kW

Ett unikt och ytterst energieffektivt tappvarmvattensystem som garanterar lägsta returtemperatur på primärsidan och en låg energiförbrukning.

Varmvattnet bereds isamma stund som det brukas.

Aqua Efficiency

Fördelar

Bäst utnyttjande av primära lagringsvolymen tack vare låg returtemperatur och unik styrning av det primära vattenflödet

Färdigbyggd, färdigmonterad, färdigkopplad – klar att använda

Robust och tillförlitlig blandningsventillösning

Fjärrkommunikation med fastighetssystem (via ModBus)

Klass A-pump på primär- och sekundärsidan

Tillämpningar

Tappvarmvatten för gemensamhetsbyggnader som lägenhetsfastigheter och kommersiella byggnader.