Cetetherm – produktöversikt

Heat interface unit

Med Cetetherm är värmen under kontroll!

Vårt kompletta sortiment av villa/lägenhetscentraler för uppvärmning och tappvarmvatten, kan också anslutas till styrenheter och appar för fjärrstyrning och övervakning: Cetetherm Smart Home – The Power of Connected – fungerar med alla produkter i Cetetherm Micro- och Mini-serierna.

De helt isolerade värmecentralerna med en eller två värmeväxlare och en integrerad givare ger den lägsta returtemperaturen på marknaden. Du kan lägga till individuella värmemätare. Alla enheter är färdigbyggda, färdigkopplade och testade – det är bara att börja använda dem.

Tillämpningarna är enfamiljshus och fastigheter med upp till 12 lägenheter som är anslutna till fjärrvärmenät, närvärmenät eller en lokal värmekälla. Dessutom finns det möjlighet att kombinera med förnyelsebara energikällor för en mer hållbar värld.

District heating substations

Cetetherms fjärrvärmecentraler finns i ett stort sortiment och har många alternativ med avseende på kapacitet och tillämpningar.

Vi erbjuder intelligenta fjärrvärmesystem med fjärrstyrning och övervakning var du än är, dygnet runt via vår Cetetherm IQHeat-styrenhet och IQHeat Cloud-lösning. Övervakningen kan ske via bärbara dator, en smartphone eller kontrollpanelen på Cetetherm IQHeat styrenhet.


Beroende på behov och byggnadens krav kan vi erbjuda vi olika lösningar:

  • 100 % skräddarsydda
  • modulära lösningar
  • standardiserade plug & play-lösningar

Cetetherm Midi- och Maxi-serierna är de mest energieffektiva fjärrvärmecentralerna tack vare optimal värmeåtervinning och låga returtemperaturer. De står för kvalitet i toppklass med stöd av unik systemkompetens.

Tillämpningarna för gemensamhetsbyggnader som industrier, lägenhetsfastigheter och kommersiella byggnader.

District Cooling substations

Ett sortiment med anpassade fjärrkylesystem för komfort- och processkyla. Kylenheterna är försedda med färdiga konfigurerbara grundlösningar för alla kylningsbehov med möjlighet att lägga till modulära komponenter och alternativ.

Maxi Cooling-centralerna är energieffektiva och miljövänliga. De är kompakta för att underlätta förflyttning till teknikrum och ger enkel åtkomst till alla komponenter för service- och underhållsarbete.

Det extremt flexibla kylsortimentet ansluts till fjärrkylenätet på den primära sidan eller till fria källor för kylning som havsvatten eller grundvatten. Produkterna skapar ett behagligt inomhusklimat utan buller för slutanvändarna.

Tap water systems

Vårt sortiment med kompakta, säkra och energieffektiva plug & play-system som ger stora mängder tappvarmvatten på nolltid. Alla enheter är färdigbyggda, färdigkopplade och testade – det är bara att börja använda dem.

Vi erbjuder olika tappvarmvattenlösningar:

Finns i två versioner:

  • Direkt – inget behov av lagringstank
  • Indirekt – ska kombineras med en lagringstank

Lämpliga för gemensamhetsbyggnader som industrier, lägenhetsfastigheter och kommersiella byggnader.

Tubular heat exchangers

Cetetherm Cetecoil- och Cetetube-serierna är kompakta och kraftfulla tubvärmeväxlarna med rör tillverkade i syrafast rostfritt stål eller koppar.

En idealisk lösning vid stora temperaturskillnader mellan sekundär och primär. Låga underhållskostnader, eftersom produkterna saknar packningar och är extremt robusta, upp till 25 bar och 300 °C med normala flänsanslutningar.

Dessa enheter är lämpliga för många olika media, till exempel ånga, tappvarmvatten, uppvärmningsvatten och termisk olja för den tekniska komfortmarknaden och industrin.

Storage tanks

Cetetherm erbjuder lagringstankar i två olika serier med volymer på 125–4 000 liter:

  • AquaTank-serien är tillverkad i rostfritt stål (10 bar) för sekundär lagring.
  • Primary Tank-serien (5 bar) är tillverkad i kolstål för primär lagring.

Båda typerna av tankar kan kombineras med Cetetherms tappvarmvattensystem.


Storage tanks

Cetetherm erbjuder smarta och uppkopplade system.

Kompletta fjärrvärmecentraler uppkopplade till en molnbaserad tjänst, i syfte att skapa en fullskalig optimeringslösning för kundens värmesystemKontakta ossDina personuppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi ser fram emot att höra från dig!