Fjärrkylecentraler

Ett sortiment med anpassade kylsystem för komfort- och processkyla. Cetetherm Maxi Cooling-systemen är anslutna till fjärrkylanätet på primärsidan.

Kapacitet: 5 kW – 5 MW.