Villa/lägenhetscentraler

Fjärrvärme- och varmvatten för villor och lägenheter

Ett stort sortiment av villa/lägenhetscentraler för uppvärmning och tappvarmvatten.

Tillämpningarna är enfamiljshus och fastigheter med upp till 12 lägenheter.

Villa/lägenhetscentralerna kan anslutas till fjärrvärmenät, närvärmenät eller lokala värmekällor.

Dessutom finns möjlighet att kombinera med förnyelsebara energikällor.

Kapacitet: upp till 60 kW.

Video från COOL DH projektet i Brunnshög Lund, där Cetetherm är en viktig del av världens största lågtempererade fjärrvärmenät:

Förstora bilden

Tappvarmvatten och uppvärmning
2 värmeväxlare

Tappvarmvatten och uppvärmning
1 värmeväxlare

Tappvarmvatten

Kontakta ossDina personuppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi ser fram emot att höra från dig!