• Intelligent heating technologies

  Cetetherm - intelligent värmeteknik

 • Cetetherm has over 60 years of experience

  + 60 års erfarenhet du kan lita på

 • Innovative heating solutions

  Tänk innovationer - Tänk Cetetherm

Värme- och kylsystem tillverkade för
att gynna människan, planeten och ekonomin

Innovativa och hållbara värme- och kylsystem


Genom att välja Cetetherm väljer du inte bara det ursprungliga varumärket för fjärrvärme- och kylsystem. Du får också nytta av vår snart 70-åriga erfarenhet av att ständigt förnya, förenkla och förbättra värme- och kylsystem som är energi- och kostnadseffektiva, som gör mindre påverkan på vår alltmer ömtåliga miljö.

Fjärrvärme och fjärrkyla för flerbostadshus, enskilda bostäder, kommersiella och industriella lokaler etc − Cetetherm har lösningar för att möta våra kunders utmaningar när det gäller effektiv, ekonomisk och hållbar uppvärmning, kylning och varmvatten.

Fördelarna med uppvärmning och kylning på Cetetherms vis

 • Använd mindre energi vid höga temperaturer.
  Traditionella värmenät levererar höga temperaturer via nätet som kan leda till energiförluster som inte är hållbart ur ett miljö- och kostnadsperspektiv. Med Cetetherms lösningar för du låga primärtemperaturer, vilket inte bara minskar energiförlusterna, det gör det även möjligt att använda förnybara energikällor och återanvändning av ventilationsluften inomhus.


 • Digitalisera och skär ner kostnader.
  Med hjälp av den senaste tekniken inom digitalisering gör vår smarta, uppkopplade Optimizer-undercentral det möjligt att vara både resurseffektiv och klimatsmart. Tjänsten prioriterar automatiskt källor för optimalt bekväm uppvärmning och kylning, till den mest lönsamma kostnaden för energibolag, slutanvändare och miljön.

 • Maximera effektiviteten och produktiviteten.
  Genom att leverera kontinuerligt låga returtemperaturer till våra centraler resulterar underkylnings-processen i en betydande ökning av varje pumps prestandakoefficient (COP). Mer värme eller kyla ut för mindre energiinsats.

Se filmen om våra lösningar och filmen om Optimizer, vår smarta och lönsamma tjänst för energieffektivisering.


Här är de som väljer att arbeta med oss − och varför

 

Energy market

Energiföretag

Kontroll - Lönsamhet - Användarupplevelse

Energimarknaden genomgår en snabb omvandling, vilket innebär utmaningar för energibolagen − vi är här för att hjälpa till.

Genom digitalisering och uppkoppling till redan energieffektiva fjärrvärmesystem och undercentraler ger Cetetherms lösningar större kontroll över näten och energibolagens kunderbjudanden.


Konsulter

Enkel specifikation - Fullständig dokumentation

Konsulter och deras arbete med specifikationer är avgörande för införandet av energieffektiva värme- och kylsystem - vi gör det enkelt för dem.

Med Cetetherms produkter följer väldokumenterade konstruktioner av hög standard. Produktdokumentation, specifikationer och manualer finns alltid tillgängliga online.

Consultants
Installers


Installatörer

Enkel montering - Prefabricerade system

Installationen är avgörande, därför är våra värme- och kylsystem konstruerade för att förenkla för installatörerna.

Våra lösningar är helt konfigurerade och prefabricerade för att underlätta installationen. Fullständig dokumentation följer alltid med. Enkla installationer och korta ledtider ger en hållbar installationskostnad.


Slutanvändare

När slutanvändaren behöver förstklassig service och lokala försäljningskontakter, står vi till tjänst. Cetetherms säljteam, tekniska hjälplinje och servicepartners agerar snabbt och professionellt på användarens ärende.

Service

Värmesystem finns överallt − det gör vi också

En av anledningarna till att Cetetherm är allmänt känt som det marknadsledande varumärket för värme- och kylsystem, är flexibiliteten i de olika värmekällor vi kan ansluta till. Från en enskild bostad till ett helt samhälle − Cetetherm ansluter och ökar effektiviteten var värmen än kommer ifrån.

District heating networks

Fjärrvärmenät

Större värmenät. Håller hela städer eller stadsdelar varma: det här är vårt ursprung och här är vi marknadsledande.

Community heating networks

Närvärmenät

Mindre lokala, Effektiva, utsläppssnåla, prisvärda och gemensamma närvärmenät − även här finns våra uppvärmningssystem.

Cooling networks

Nätverk för kylning

Värme- och kylsystem är två sidor av samma mynt − och med Cetetherm vinner du på båda.

Heat pumps

Värmepumpar

Rätt värmepumpar är smarta, högpresterande och tar energieffektiviteten till nya höjder.

Boilers

Lokala pannor

Lokala pannor balanserar uppvärmning och nerkylning samt balanserar input och output.

Renewable heat sources

Förnybara värmekällor

Från solkraft till återvunnen värme från inomhusventilation − förnybara energikällor står alltid i centrum för oss.

Kontakta ossDina personuppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi ser fram emot att höra från dig!