Fjärrvärmecentraler

Ett stort utbud av anpassade, modulariserade och standardiserade undercentraler för uppvärmning och tappvarmvatten.

Tillämpningar från flerfamiljshus till ett obegränsat antal lägenhetsfastigheter, kommersiella byggnader och industribyggnader.

För nybyggnation och renoveringsprojekt. Kapacitet: upp till 10 MW.

Stora fjärrvärmecentraler

Medelstora fjärrvärmecentraler