Tappvarmvattensystem

Ett omfattande sortiment med säkra och energieffektiva ”plug & play”-system ger stora mängder tappvarmvatten på nolltid.

Cetetherms tappvarmvattensystem måste anslutas till en lokal värmekälla som kan kombineras med förnyelsebara energikällor. 

Tillämpningarna är gemensamhetsbyggnader som lägenhetsfastigheter, sjukhus, hotell, sportcenter, skolor.